Hildering Packaging

Specialist in blikverpakkingen

Geïntegreerde 2-k verpakkingen
Geïntegreerde 2-k blikverpakkingen

Bij deze oplossing is de B-component verpakking in feite het deksel van de A-component verpakking. Dit betekent dat de B-component verpakking altijd als eerste moet worden afgevuld, omdat deze als afsluiting van de A-component fungeert. De eindgebruiker prikt de bodem van de B-component verpakking door en de inhoud loopt dan in de A-component verpakking.
Hierna kan er gemengd worden. Een groot voordeel van deze oplossing is, dat de ruimte die per definitie wordt uitgespaard in de A-component in feite wordt opgevuld door de B-component (weliswaar omverpakt).


Geïntegreerde 2-k verpakkingen
A-component pail en verfblik, conische B-component

Uit transportoverwegingen is dit natuurlijk een belangrijk voordeel. Ook dat men niet hoeft over te gieten, kan voor sommige eindgebruikers efficiënt werken.

Wanneer men een deel van de B-component bij de A-component wil gieten, kan dat door uit de dop (in platte kap B-component blik) in het A-component blik te gieten. Het nadeel van deze oplossing, is dat de bodem van de B-component altijd vervuild zal zijn en dat de mengtijd (want de inhoud loopt uit het doorprikgat) bij dikpasteuze vulgoederen lang kan zijn. Standaard voeren we deze bussen uitwendig in een witlak uitvoering. De geïntegreerde 2-componenten blik verpakking heeft een grote range aan inhoudsvarianten.

Specificaties

Doorprikblik, waarbij B-component het deksel vormt voor de A-component.

Geïntegreerde 2k-blikverpakkingen, diameter 118 mm

 • A-component: inhoudsmaat t/m 1,5 liter
 • B-component: inhoudsmaat 200 ml t/m 500 ml
 • UN keur mogelijk
 • A-component zonder hengsel
 • Inwendige coating mogelijk
 • Sluiting: handmatig deksel en spanring of machinaal
 • Offset drukken mogelijk op romp A-component
 • Offset drukken mogelijk op platte kap B-component
 • A-component volledig te ledigen
 • B-component te ledigen middels doorprikken of uit dopgat gieten

Geïntegreerde 2k-blikverpakkingen, diameter 158 mm

 • A-component: inhoudsmaat 3 en 4 liter
 • B-component: inhoudsmaat 500 ml t/m 900 ml
 • UN keur mogelijk
 • A-component met hengsel
 • Inwendige coating mogelijk
 • Sluiting: handmatig deksel en spanring of machinaal
 • Offset drukken mogelijk op romp A-component
 • Offset drukken mogelijk op platte kap B-component
 • A-component volledig te ledigen
 • B-component te ledigen middels doorprikken of uit dopgat gieten

Geïntegreerde 2k-blikverpakkingen, diameter 235 mm

 • A-component: inhoudsmaat 5 t/m 12 liter
 • B-component: inhoudsmaat 1,3 t/m 2,5 liter,
  3 t/m 4 liter tbv 10 en 12 liter A-komponent
 • UN keur mogelijk
 • A-component met hengsel
 • B-component met draagoor
 • Inwendige coating mogelijk
 • Sluiting: handmatig deksel en spanring of machinaal
 • Offset drukken mogelijk op romp A-component
 • Offset drukken mogelijk op platte kap B-component
 • A-component volledig te ledigen
 • B-component te ledigen middels doorprikken of uit dopgat gieten

Geïntegreerde 2k-blikverpakkingen, diameter 325 mm

 • A-component: inhoudsmaat 20 en 25 liter
 • B-component: inhoudsmaat 2 t/m 6 liter
 • UN keur mogelijk
 • A-component met hengsel
 • B-component met draagoor
 • Inwendige coating mogelijk
 • Sluiting: handmatig deksel en spanring of machinaal
 • Offset drukken mogelijk op romp A-component
 • Offset drukken mogelijk op platte kap B-component
 • A-component volledig te ledigen
 • B-component te ledigen middels doorprikken of uit dopgat gieten

Terminologie

Zonder uitzondering wordt als A-component de grotere inhoudsmaat aangeduid. Deze wordt gesloten met een deksel. De B-component kan met een deksel (spanring), dan wel met een dop gesloten worden. De uitloopsnelheid van een dop sluiting ligt lager dan die voor een deksel sluiting. In de A-component verpakking wordt in de regel gemengd, en daarom wordt deze verpakking meestal slechts gedeeltelijk afgevuld, zodat de eindgebruiker de ruimte heeft om de Bin de A-component te vermengen en op te roeren zonder dat het vulgoed over de rand vloeit.

A op B component
A op B component
B op A component
B op A component

Download brochure

Productbrochure 2k verpakkingen

Roestbescherming

Geïntegreerde 2-komponenten blikverpakkingen ≡ Hildering Packaging