Hildering Packaging

Specialist in blikverpakkingen

Hoe wordt blik gerecycled

In Nederland mag geen afval meer worden gestort. Al het opgehaalde afval dient dus te worden verwerkt. Dit gebeurt bij afvalverwerkingsbedrijven waar alle met het huisvuil meegekomen aluminium en stalen blikverpakkingen met grote magneten en wervelstromen weer worden teruggewonnen. Blik is daardoor het enige verpakkingsmateriaal dat niet apart hoeft te worden ingezameld. Het lege blik mag dus gewoon bij al het andere afval. Verfresten dienen wel apart worden aangeboden bij het chemisch afval.

Op deze manier wordt 87% (2009) van alle blikverpakkingen in Nederland gerecycled. Door staal en aluminium opnieuw te gebruiken, besparen we op nieuwe grondstoffen en worden energiegebruik en CO2-uitstoot aanzienlijk teruggedrongen. Er kunnen steeds weer nieuwe producten van worden gemaakt. Bijvoorbeeld een nieuw blik, een fiets of een vliegtuig. Blikverpakkingen kunnen oneindig vaak gerecycled worden zonder dat het metaal aan kwaliteit verliest. De recycling van blik is dus eindeloos.

Blikrecycling

Meer weten over de kringloop van blik? Kijk op www.kringloopblik.nl.

Hoe wordt blik gerecycled? ≡ Hildering Packaging