Hildering Packaging

Specialist in blikverpakkingen

Wet- en regelgeving
Wetten en regels voor transport en milieu

Voor transport en opslag van goederen gelden uitgebreide wetten en regels. Hoe gevaarlijker een product is, hoe hoger de eisen die aan de verpakking en sluiting gesteld worden.
Een belangrijk deel van deze eisen betreft het transport van gevaarlijke goederen via weg, spoor, over zee of door de lucht. De gekozen verpakking moet geschikt zijn voor het vulgoed én moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Transport van gevaarlijke goederen wordt onder meer door UN- en RID/ADR wetten geregeld.

Ook belangrijk is de bescherming van consument en milieu. Regels voor milieubescherming gelden in de meeste Europese landen en hebben tot doel de hoeveelheid geproduceerde verpakkingen te reduceren en verpakkingsmaterialen te hergebruiken. Dit wordt via Europese regels en aanvullende wetten in de lidstaten geregeld.

TransportMilieu en recyclingConsument
Wetten, regels en richtlijnen voor verpakkingen ≡ Hildering Packaging