Hildering Packaging

Industrial Packaging

Verf sneller inpakken en versturen

Hildering Paint Transport Trays
Individuele omverpakkingen voor 0,5L - 0,75L - 1L - 2,5L - One gallon (3,78L) - 5L verf
Hildering Paint Transport Trays
Hildering Paint Transport Trays

Ideaal voor online verkoop

  • Geschikt voor diverse maten, o.a. ¾L en 1L, maar ook varianten voor grotere verpakkingen.

Sneller in- en uitpakken

  • De Trays klikken eenvoudig op de blikverpakking.
  • De kartonnen omdoos past precies, geen extra vulmiddelen nodig.

Hildering Paint Transport Trays

Bescherming

  • De Trays hebben een absorberende werking bij een val of een stoot tegen de omdoos.
  • Het deksel wordt extra tegen de blikverpakking aangeduwd door de constructie van de tray.
  • Doordat de omdoos precies eromheen past wordt ook de sterkte van de omdoos vergroot en optimaal benut.

Hildering Paint Transport Trays

Meerwaarde voor de klant

  • Gebruik de Trays na openen van de verpakking als druppelvanger en leg de deksel of kwast in de tray.

Hildering Paint Transport Trays Hildering Paint Transport Trays

Go!Paint

Disclaimer

De verf transport verpakkingen, inclusief de kartonnen dozen, zoals deze door Hildering Packaging BV en Go!Paint BV, beiden gevestigd op Zandvoortstraat 69, 1976 BN IJmuiden, Nederland, zijn ontwikkeld ten behoeve van het snel verpakken van verfblikken voor verzending. Ze zijn bedoeld om bescherming te bieden aan de inhoud bij een eventuele (beperkte) val of stoot tijdens het transport.

Er zijn talloze varianten blikverpakkingen op de markt, met eigen kwaliteitsniveaus en dimensieverschillen. Daarom is het van belang om altijd eerst goed te passen of de beoogde blikverpakkingen goed passen in de trays en om zelf ook te testen of deze geschikt zijn om te gebruiken met de trays en verpakkingen tijdens transport.

Het is tevens belangrijk om de doos passend te maken aan het blik met de trays. Indien nodig: snij de hoeken van de doos in, zodat de randen naar binnen toe omgevouwen kunnen worden en er zo min mogelijk ruimte overblijft tussen de trays en de doos.

Omdat het onmogelijk is om te controleren of voor te schrijven wat er tijdens transport met een pakketje gebeurt, zal Hildering Packaging BV, noch Go!Paint BV voor welke schade dan ook die is ontstaan tijdens transport of bij het gebruik erna aansprakelijkheid aanvaarden.

Hildering Packaging BV heeft tests uitgevoerd met een combinatie van specifieke, gevulde blikken, trays en dozen, waaruit bleek dat een val van 1 meter hoogte geen significante schade opleverde voor de blikverpakkingen, noch voor de inhoud daarvan. Desalniettemin moet men altijd ermee rekening houden dat een pakketje meerdere malen kan vallen en/of op een puntige ondergrond terecht kan komen.

Dus ja, het zorgvuldig samengestelde systeem van blikverpakking, trays en dozen zal tijdens transport meer bescherming bieden aan de verf dan een kartonnen doos gevuld met schuimvlokken of bubbelfolie, maar we kunnen niet garanderen dat de inhoud veilig aankomt vrij van beschadigingen of lekken. Evenmin zullen wij verantwoordelijkheid aanvaarden voor elke vorm van schade, noch aan de verf, de blikverpakking, de trays of de kartonnen doos, noch aan de omgeving of de gebruiker, gedurende het gehele traject van de voorbereiding van de verzending tot en met het uitpakken en het verder gebruiken van enig onderdeel of de inhoud, dan wel tijdens het weggooien daarvan.

De verzender zal altijd de lokale regels moeten nazien en naleven voor het verzenden van verf. De verzender is verantwoordelijk voor het aanbrengen van goed leesbare identificatie en/of waarschuwingen die verplicht of noodzakelijk zijn.

Download leaflet

Paint Transport Trays product leaflet
Paint Transport Trays