Hildering Innovations

Voor de verf- en chemische industrie

Canova verfbus
Canova: kunststof verpakking voor lakken en verven

Hildering Packaging ontwikkelt continue nieuwe verpakkingen. Onder meer verpakkingen in onconventionele vormen om te laten zien, dat vormen van verfverpakkingen niet gebonden zijn aan conventionele ronde vormen. Een goed voorbeeld van een dergelijk concept welke in ontwikkeling is, is de Canova. Canova loopt in een afgeronde punt naar voren en is daardoor gemakkelijk vast te houden, een visueel aantrekkelijke en een volledig te ledigen verpakking. Het concept beoogt het op effectieve wijze uitschenken van verf middels de in ronde spits vorm toelopende verpakking. De aansluiting van het deksel en de romp is dusdanig dat er geen verf achterblijft in de verpakking. Hiertoe is een ingenieuze nieuwe constructie toegepast.

Hildering Packaging heeft als missie om verpakkingen te ontwikkelen die aan de eisen van elke gebruiker van verfverpakkingen voldoen. Co-makership, of welke andere vorm van samenwerking dan ook, is daarbij mogelijk. Het doel is om de verfverpakking dusdanig te evalueren, dat aan de goede eigenschappen die het reeds bezit, extra voordelen te koppelen. Daarbij is de kennis van onze relaties en de eindgebruiker onmisbaar. Zo is volledige leegbaarheid in combinatie met hersluitbaarheid een veelgevraagde, en ook te behalen voordeel.

Omdat wij graag willen weten wat uw wensen zijn, nodigen wij u graag uit om ons uw uitdagingen voor te leggen, uw wensen, voorstellen en/of ideeën met ons te delen wat zou kunnen leiden tot de verfverpakking van de 21e eeuw.

Canova - een nieuw concept voor verfverpakking ≡ Hildering Innovations