Hildering Packaging

Industrial Packaging

Colorcan Printservice Voorraad Beheer

Het is mogelijk om alle bedrukte of geëtiketteerde verpakkingen in één keer af te nemen. Of u wilt naar behoefte afroepen en wij beheren uw etiketten en/of voorbedrukte blikverpakkingen.

U krijgt van ons regelmatig een actueel overzicht van uw bedrukte blikken of etiketten, zodat u kunt zien hoeveel u nog kunt afroepen. Op basis van dit overzicht, kunt u bepalen wanneer u bij wilt laten drukken, of juist eerst aanpassingen wilt doorvoeren, om vervolgens bij te drukken.

U geeft aan ons door wat u wilt, en wij voeren het verder voor u uit. Van wijziging tot aan drukproces. Door onze nieuwste service, het etiketteren van blikken, kunnen wij op aanvraag, over bestaande designs heen etiketteren. Daardoor hoeft u voorbedrukte blikken, waarvan het design niet actueel is, niet meer af te voeren.

Voorraadbeheer ≡ Hildering Packaging